Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Bij mensen met afasie functioneert het taalgebruik niet meer als voorheen. Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie uit zich bij iedereen anders. Sommige mensen hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of het bouwen van zinnen. Anderen begrijpen de taal niet meer goed en wat zij zeggen is voor hun gesprekspartner moeilijk of niet te begrijpen. De ernst en omvang van afasie is van veel factoren afhankelijk.

Afasietherapie

Na het ontstaan van afasie treedt er vaak enig spontaan herstel van de taal op. Het herstel is zelden of nooit volledig. Afasietherapie van de logopedist helpt om de taal weer te verbeteren, en om de juiste aanpassingen aan te bieden om de communicatie weer zo goed mogelijk te laten verlopen. Binnen ons team hebben wij een gespecialiseerde en ervaren afasietherapeut: Marissa Vrieze. Voor de afasiebehandeling komt zij bij u aan huis. Zij zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de taal. Hierdoor wordt duidelijk hoe de communicatie op dit moment verloopt en wat uw mogelijkheden zijn. Vervolgens zal zij allerlei oefeningen met u gaan doen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Centraal staat het optimaliseren van de communicatie. Het aanbieden van aanvullende en ondersteunende communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een aanwijskaart) kan hier onderdeel van zijn. Daarin is uw directe omgeving ook belangrijk, die nemen wij mee in de begeleiding van de problemen rondom de afasie.

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord