Genderdysfonie

Genderdysfonie

Bij een transitieproces hoort over het algemeen ook het vervrouwelijken of vermannelijken van de manier van spreken en de wijze van communiceren. Daarbij speelt de stemklank een grote rol. Wanneer de stem bij transgender mensen niet goed bij de veranderende sekse past, spreken we van genderdysfonie. De logopedist kan daarbij helpen.

Het meeste opvallende verschil bij vrouwelijke en mannelijke spraak is de toonhoogte. Dat heeft te maken met de trillingsfrequentie van de stemplooien. Daarnaast zijn er ook andere elementen die meespelen, zoals articulatie, resonantie, luidheid, stemkwaliteit en prosodie. Maar ook op het gebied van de non-verbale communicatie zijn er verschillen. Denk aan gebaren, de bewegingen en de mimiek.

De behandeling

Voordat de behandeling start doen we een uitgebreide analyse. Daarna bespreken we samen wat er passend en mogelijk is. Tijdens de logopedische behandeling leer je stapsgewijs je ‘stemapparaat’ op een andere manier te gebruiken en een nieuwe stem te vinden die bij je identiteit past. Doordat je jouw stem onder professionele begeleiding traint, kun je stemklachten voorkomen.

De logopedist leert jou om je stemapparaat op een andere manier te gebruiken. Door samen te oefenen leer je een nieuw geluid aan. De oefeningen tijdens de behandeling richten zich zowel op de verbale als op de non-verbale communicatie.