Logopedie & vroeghulp

Logopedie & vroeghulp

De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden, als de communicatie-ontwikkeling van uw kind achterblijft. Hiermee kunnen problemen op het gebied van leren, communicatie en gedrag voorkomen worden. Vaak zien wij dat de communicatie-ontwikkelingen achterblijven bij kinderen met:

  • een stoornis in het autistische spectrum;
  • een algemene ontwikkelingsachterstand;
  • chromosomale afwijkingen (bijvoorbeeld Downsyndroom);
  • motorische problemen.


Soms is het minder duidelijk. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren of met logopedie vroeghulp bieden.

De behandeling

Tijdens de behandeling richten wij ons op het verbeteren van de (verbale en non-verbale) communicatieve mogelijkheden. Hierbij kijken wij naar de ‘totale communicatie’. De gesproken taal ondersteunen wij met bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, houding en zo nodig gebaren. Bij kinderen van twee jaar of jonger behandelen wij bij voorkeur in de thuissituatie. Hiervoor heeft u een aan-huis-verwijzing nodig van uw (huis)arts.