Logopedie & Downsyndroom

Logopedie & Downsyndroom

Logopedie draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Syndroom van Down. Binnen ons team zijn enkele logopedisten gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met Downsyndroom en hun ouders. Deze behandeling/begeleiding start meestal al kort na de geboorte.

De behandeling

In het eerste levensjaar ligt het accent van de logopedische behandeling bij Syndroom van Down op het ondersteunen bij eten en drinken (pre-verbaal) en het verbeteren van de voorwaarden voor communicatie. In onze behandeling hebben wij aandacht voor:

  • borst- of flesvoeding
  • lepelvoeding
  • leren kauwen
  • leren drinken uit een beker
  • gebitsverzorging
  • oogcontact en beurtnemen
  • voorlichting geven aan ouders en andere betrokkenen

Logopedie behandeling na het eerste jaar

Na het eerste jaar ondersteunen wij bij het verder optimaliseren van de communicatie. Hierbij maken wij gebruik van de principes van ‘totale communicatie’. Dat wil zeggen dat gesproken taal ondersteund wordt door onder andere lichaamstaal, gebaren (NmG), foto’s, pictogrammen. Onze logopedisten houden altijd rekening met de mogelijkheden, beperkingen en de gezondheid van het kind. De begeleiding van ouders, familieleden, leerkrachten en andere betrokkenen speelt een grote rol tijdens deze behandeling. De eerste jaren vinden de behandelingen in de thuissituatie plaats. U heeft hiervoor een aan-huis-verwijzing van uw (huis)arts nodig. Als het mogelijk is vindt op latere leeftijd de behandeling plaats in onze praktijk.

Achtergrond

De begeleiding die wij bieden bij Syndroom van Down is gebaseerd op de richtlijnen die hier voor zijn opgesteld door de Noordelijke Werkgroep Vroegbehandeling Voeding en Communicatie (VBVC). Onze logopediste Rimmie Panneman maakt deel uit van deze werkgroep. Verder passen wij tijdens onze behandelingen de Tan-Söderbergh-methode en de methode van Leespraat toe.