Sensorische Informatieverwerking (SI)

Sensorische Informatieverwerking (SI)

Ruiken, proeven, horen, zien, voelen… Wij krijgen de hele dag door prikkels binnen via onze zintuigen. Al die zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Prikkelverwerking wordt ook wel ‘sensorische informatieverwerking’ (SI) genoemd. Reageert uw kind heel sterk op bijvoorbeeld geluiden, aanraken en geur, of juist minder sterk, dan kan dat invloed hebben op het gedrag. Maar ook de manier waarop de buitenwereld op uw kind reageert. Een behandeling door één van onze logopedisten kan dan mogelijk helpen.

De behandeling

De behandeling begint met het onderzoeken welke prikkels voor een verstoorde prikkelverwerking zorgen. Hiervoor gebruiken wij spelmaterialen die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren. De behandeling helpt om prikkels van de zintuigen te verwerken. Verder onderzoeken wij samen met u en uw kind welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)’ voor de meeste rust zorgt bij uw kind. Ook hebben wij veel aandacht voor het informeren en adviseren van u als ouder en andere betrokkenen. Het belangrijkste hierbij is dat een juiste benadering ervoor zorgt dat uw kind zich prettiger voelt en beter kan functioneren in het dagelijks leven.