Afasie

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Bij mensen met afasie functioneert het taalgebruik niet meer als voorheen. Afasie uit zich bij iedereen anders. Sommige mensen hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of het maken van zinnen. Anderen begrijpen de taal niet meer goed. Vaak is wat zij zeggen voor hun gesprekspartner moeilijk of niet te begrijpen. De ernst en omvang van afasie is van veel factoren afhankelijk.

De behandeling

Marissa Vrieze is bij ons een gespecialiseerde en ervaren afasietherapeut. Met afasietherapie helpt zij om de taal weer te verbeteren. Ook geeft zij advies over hoe met de juiste aanpassingen de communicatie weer zo goed mogelijk kan verlopen. Voor de afasiebehandeling komt Marissa waar mogelijk bij u aan huis. Als eerste doet zij onderzoek naar het begrijpen en uiten van de taal. Hierdoor wordt duidelijk hoe de communicatie verloopt en wat uw mogelijkheden zijn. Vervolgens gaat zij samen met u oefenen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Het aanbieden van aanvullende en ondersteunende communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een aanwijskaart kan hier onderdeel van zijn. Ook wordt eventueel uw omgeving bij de therapie betrokken om te kijken hoe zij het beste om kunnen gaan met de problemen in de communicatie.