PROMPT

Articulatieprobleem

Bij een articulatieprobleem kan een kind of volwassene enkele woorden of klanken niet goed uitspreken. Vaak komt dit omdat iemand niet goed voelt welke spieren in de mond gebruikt moeten worden om zo de klanken van woorden te maken. Denk hierbij aan de spieren in de tong en in de lippen. Gelukkig is een articulatieprobleem met behulp van logopedie gemakkelijk te verhelpen. Binnen onze praktijk zijn er een aantal logopedisten die werken volgens de PROMPT-methode. Bij deze methode kun je naast zien en horen hoe je een klank uitspreekt, het ook voelen.

PROMPT

PROMPT is een hele mooie aanvulling op de traditionele behandeling. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Deze methode werkt op basis van een tactiel-kinesthetische benadering, dat wil zeggen met behulp van voelen en bewegen. Door middel van specifieke aanrakingen helpt de logopedist met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken, door de gewenste spiergroep te manipuleren. Hierbij wordt met één hand het hoofd ondersteund en met de andere hand worden de spiergroepen gemanipuleerd om tot de juiste spraakbeweging te komen en om posities aan te duiden. Op deze manier worden er van buitenaf prikkels gegeven, waardoor de juiste volgorde van de (spier)bewegingen worden ervaren die nodig zijn om tot de vorming van spraakklanken en woorden te komen.