Specialisaties

Naast de behandeling van gangbare logopedische problemen bieden wij hele specifieke zorg. Onze logopedisten werken volgens de nieuwste inzichten en de allerhoogste kwaliteitseisen. Ontdek hier onze behandelmogelijkheden.

Problemen in de spraak- en taalontwikkeling (ook wel TOS genaamd, wat staat voor taalontwikkelingsstoornis) kunnen invloed hebben op de algehele ontwikkeling van het kind.

Het duimen of zuigen op een speen kan zorgen voor een negatieve invloed op de stand van het gebit, het spreken en het gehoor. Ook afwijkend slikken of afwijkend mondademen vallen onder afwijkende mondgewoonten.

Omdat het stotteren bij iedereen anders is, stemmen we de therapie af op wat u of uw kind nodig heeft. Dit gaat altijd in goed overleg. Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden voor u of uw kind om (weer) vloeiend te spreken of zo goed mogelijk om te gaan met het stotteren. 

Maakt u zich zorgen over voedingsproblemen bij uw kind? In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd om hierin professionele hulp te bieden.

De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden, als de communicatie-ontwikkeling van uw kind achterblijft.

Logopedie draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Syndroom van Down. Binnen ons team zijn enkele logopedisten gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met Downsyndroom en hun ouders.

Ruiken, proeven, horen, zien, voelen… Wij krijgen de hele dag door prikkels binnen via onze zintuigen. Al die zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving.

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk in onze maatschappij. De basis voor de spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt gelegd wanneer kinderen heel jong zijn. Zelfs al voordat ze naar school gaan.

Bij mensen met stemklachten staat de communicatie onder druk. Dit kan een grote impact hebben.

Slikken is een ingewikkeld proces waarbij veel spieren in actie moeten komen. Wanneer er iets misgaat in dit proces, kan er sprake zijn van een slikstoornis.

Hyperventilatie betekent ‘versnelde ademhaling’. Bij hyperventilatie ademt u sneller en dieper dan normaal. De ademfrequentie van een volwassen persoon is normaal gesproken 10 keer per minuut

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het spreken en ademen onvoldoende.

PROMPT is een hele mooie aanvulling op de traditionele behandeling. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets.

Door long-covid is er sprake van verminderde energie. Dit kan zorgen voor problemen tijdens het slikken. Ook kan door benauwdheid of vermoeidheid het meer moeite kosten om de stem goed te laten klinken.

Wanneer de stem bij transgender mensen niet goed bij de veranderende sekse past, spreken we van genderdysfonie.