Slikklachten bij volwassenen

Slikklachten bij volwassenen

Slikken is een ingewikkeld proces waarbij veel spieren in actie moeten komen. Wanneer er iets misgaat in dit proces, kan er sprake zijn van een slikstoornis. Anatomische afwijkingen of neurologische stoornissen kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Anatomische afwijkingen zijn onder andere:

  • Een tumor in de mond – of keelholte
  • Een beschadiging van de tong of de keelwand
  • Beschadigingen door operaties in het hoofd- en halsgebied

 

Neurologische stoornissen zijn onder andere:

  • CVA (hersenbloeding of herseninfarct)
  • Ziekte van Parkinson
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
  • Myasthenia gravis
  • Spierdystrofie

 

Problemen met slikken of speekselverlies hebben een grote impact op het welzijn van mensen. Wanneer u moeite heeft met slikken is de kans aanwezig dat u (te) weinig voeding en/of vocht binnenkrijgt. Ook het verslikken kan voor grote problemen zorgen: als u zich verslikt, komt er voedsel of vocht in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm. Een stukje vast voedsel dat in de luchtpijp blijft steken, kan tot ademnood of in het ergste geval zelfs tot verstikking leiden. Als het voedsel/vocht in de longen terechtkomt, kan dit longontsteking tot gevolg hebben. Daarom is het van groot belang om hulp in te schakelen bij deze klachten.

De behandeling

De behandeling die wij bieden bij slikklachten hangt van verschillende factoren af. Onder andere de oorzaak en de ernst van de klachten, maar ook de (fysieke) mogelijkheid van de cliënt om aanwijzingen op te volgen spelen hierbij een rol. Logopedische begeleiding bestaat uit indirecte therapie en/of directe therapie. Bij indirecte therapie geeft onze logopedist aanwijzingen en adviezen over de eet- en/of drinkhouding, passende voeding en ondersteunende materialen (bijvoorbeeld een speciale beker). Daarnaast kunnen wij oefeningen doen om de spieren in het hoofd- en halsgebied te stimuleren. Dit is de directe therapie. Wij streven ernaar om de behandeling bij u thuis aan te bieden. U heeft hiervoor een aan-huis-verwijzing van uw (huis)arts nodig.