Stotteren

De behandeling

Binnen ons team zijn Annelot Sipkes en Loes Venema geregistreerd stotterspecialist. Zij hebben hiervoor verschillende opleidingen afgerond, waaronder ‘DCM’ en ‘Lidcombe’. Daarnaast volgt Loes op het moment de internationale opleiding tot stottertherapeut (European Clinical Specialization in Fluency Disorders).

Omdat het stotteren bij iedereen anders is, stemmen zij de therapie af op wat u of uw kind nodig heeft. Dit gaat altijd in goed overleg. Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden voor u of uw kind om (weer) vloeiend te spreken of zo goed mogelijk om te gaan met het stotteren. Ontdek hieronder meer informatie over onze behandelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Stotteren bij jonge kinderen

Stotteren bij kinderen ontstaat meestal tussen het tweede en vijfde levensjaar. Veel kinderen maken in die tijd een explosieve groei van de taal door. Zij moeten wel eens zoeken naar woorden en zinsvormen en gaan dan herhalen: ”….en toen, toen, toen eh toen…”. Dit noemen we normale niet-vloeiendheid. In de meeste gevallen gaat deze vorm van stotteren binnen een half jaar vanzelf weer over. Bij sommige kinderen houdt het stotteren langer dan een half jaar aan, of begint het pas wanneer zij wat ouder zijn. Sommige kinderen schamen zich ervoor en durven hierdoor bijvoorbeeld minder te zeggen. Het is belangrijk dat u dan contact opneemt met een logopedist. Wij kunnen dan beoordelen of een stotterbehandeling – of het monitoren van het stotteren – gewenst is. Mocht u twijfelen of het nodig is om een afspraak te maken, dan kunt u de screeningslijst voor stotteren invullen en de bijbehorende patiëntenversie van de richtlijn lezen. Als de score van uw kind hoger dan 11 is raden we u aan een afspraak te maken.

Stotteren bij jongeren

Als je na je 7e levensjaar nog stottert is de kans dat het nog weggaat heel klein. Stotteren kan je soms behoorlijk in de weg zitten, bijvoorbeeld op school, bij het maken van vrienden of op iemand afstappen die je leuk vindt. Er zijn hoorbare en zichtbare aspecten van het stotteren zoals herhalingen en verlengingen, maar er gebeurt ook van alles van binnen. Het stotteren kan vervelende gedachten en gevoelens oproepen zoals angst, boosheid, frustratie of schaamte.

Je kunt op verschillende manieren omgaan met het stotteren. Je kunt er tegen vechten, door bijvoorbeeld te proberen om de woorden eruit te drukken, vluchten door andere woorden te kiezen of bepaalde situaties uit de weg te gaan of bevriezen waarbij je helemaal vast komt te zitten en misschien niet goed weet hoe je er nog uit komt.

Als je bij ons in behandeling komt doen we eerst onderzoek. We kijken naar wat voor stotters er zijn en hoe vaak en wanneer ze voorkomen en we gaan dieper in op de gedachten en gevoelens die erbij komen kijken. Dan stellen we samen met jou een plan op. We werken aan de doelen die jij zelf wilt bereiken. Vaak zijn de doelen gericht op makkelijker praten/stotteren in bepaalde situaties.

Stotteren bij volwassenen

Stotteren is bij iedereen anders, de één herhaalt meer lettergrepen en de ander blijft soms juist meer hangen op een klank. De reacties op het stotteren zijn bij volwassenen vaak al erg ingesleten, waardoor er soms vermijdingsgedrag ontstaat. Stotteren kan invloed hebben op uw persoonlijke leven bijvoorbeeld bij het spreken met (onbekenden) op feestjes of op uw werk waarbij u presentaties moet geven of moet telefoneren.

Bij de start van de behandeling wordt diagnostisch onderzoek gedaan zowel naar de zichtbare en hoorbare kenmerken van het stotteren (zoals herhalingen en de reacties op het stotteren) als de gedachten en gevoelens rondom het stotteren. Vervolgens wordt er samen met u een doel opgesteld. Deze doelen zijn gericht op uw hulpvraag waardoor en een therapieplan op maat gemaakt kan worden.