Leesproblemen, spellingsproblemen & dyslexie

Leesproblemen, spellingsproblemen & dyslexie

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk in onze maatschappij. De basis voor de spraak- en taalontwikkeling van kinderen wordt gelegd wanneer kinderen heel jong zijn. Zelfs al voordat ze naar school gaan. Als uw kind achterloopt op leeftijdsgenootjes met lezen en spellen, kan de logopedist onderzoek doen. Uit dit onderzoek wordt duidelijk waar wij aan kunnen werken met uw kind. Wanneer er een vermoeden is dat uw kind dyslexie heeft, kunnen wij een dyslexiescreening uitvoeren. De logopedist stelt niet de diagnose dyslexie, dat is het werkgebied van de orthopedagoog of dyslexiespecialist. Wij kunnen hierin wel samen werken met de school van uw kind.

De behandeling

De behandeling door onze logopedist richt zich op:

  • taaltherapie en auditieve oefeningen
  • technieken om het lezen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld ‘begrijpend lezen’)
  • spraak- taalondersteuning (bijvoorbeeld gebruik van ‘klankgebaren’)


Door individuele en consequente begeleiding door onze logopedist en door u als ouder thuis, is vaak binnen een half jaar al een duidelijke vooruitgang waarneembaar. Vaak zien we dat door deze behandeling ook het zelfvertrouwen van het kind toeneemt.