Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Over ons

Onze uitgangspunten

Bij alles wat wij doen vinden wij het belangrijk dat mensen zich kunnen uitdrukken op een manier die bij hen past. Communicatie (en het faciliteren daarvan) is daarbij het sleutelwoord. Daarin ondersteunen wij graag met onze expertise. De praktijk leert dat een combinatie van professionaliteit en klantvriendelijkheid tot optimale resultaten leidt. Daarom gaan onze logopedisten op een rustige en vriendelijke manier met u of uw kind om. Een prettige samenwerking met u is voor ons altijd het uitgangspunt. Daarnaast werken wij als dat nodig is samen met andere professionals; uiteraard altijd in goed overleg met u als cliënt. Uw privacy vinden wij heel belangrijk. Daarom werken wij in de praktijk binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid leest u hier.

Allround en gecertificeerd

In onze logopedieprakijk helpen wij mensen tussen de 0 en 100 jaar met logopedie-problemen. Wij zijn een allround en gecertificeerde logopediepraktijk waarmee wij aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Mocht u vragen, opmerkingen of tips voor verbetering van onze dienstverlening hebben dan horen wij dat graag. Sinds 2015 doen wij mee aan een (anoniem) klanttevredenheidsonderzoek van Qualiview. Bekijk onze resultaten. Bij klachten hopen we dat u dit met de logopedist bespreekt en natuurlijk kunt u hier ook over in gesprek gaan met de praktijkcoördinator Annelot Sipkes (klachtenfunctionaris). Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie middels de wet op de Wkkgz-regeling (klachtenregeling).

Kwaliteit

Al onze logopedisten zijn aangesloten bij de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Bovendien volgen zij ieder jaar nieuwe cursussen en kunnen altijd werken volgens de nieuwste methodes/technieken en met de meest geavanceerde materialen.

 

 

Het team

Locaties Logopedisch Centrum Noord