Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Stemklachten & Manuele larynxfacilitatie

Bij mensen met stemklachten staat de communicatie onder druk. Dit kan een grote impact hebben. De meest voorkomende stemklachten zijn:

• een hees of schor geluid
• een te hoge of te lage stem
• een te zachte of te luide stem
• het wegvallen of overslaan van de stem
• globusgevoel (brok in je keel)
• kriebelhoest
• slijmvorming
• spierspanning in strottenhoofd

Deze stemklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat er iets niet in orde is met de bouw van het strottenhoofd, of dat er een cyste, poliep of gezwel op de stembanden zit. Dit noemen we een organische stemstoornis. Wanneer het stemorgaan wél in orde is maar deze verkeerd wordt gebruikt of wordt overbelast, is er sprake van een functionele stemstoornis. Dit moet niet te lang duren anders beschadigt de stem en kan de functionele stemstoornis overgaan in een organische stemstoornis.

Stemtherapie

Zowel bij organische- als bij functionele stemstoornissen kan een logopediebehandeling zeer zinvol zijn. Door verschillende technieken aan te leren kan de stem beter gebruikt worden om optimale stemgeving te bereiken. Zeker bij functies waarbij er een groot beroep op de stem wordt gedaan is het belangrijk om een goede techniek te leren. Bij jonge kinderen kunnen door stemmisbruik (bijvoorbeeld te hard schreeuwen) stembandknobbeltjes ontstaan. Ook bij kinderen bieden wij stemtherapie.

Manuele Larynxfacilitatie

Stemklachten kunnen gepaard gaan met spanning van de spieren in en rond het strottenhoofd. Het kan lastig zijn om met deze gespannen spieren toch ontspannen stemoefeningen te doen. Door het gebied te masseren (en te “manipuleren”) kunnen de spieren meer ontspannen raken. Onze logopedisten Marieke Bögemann en Annelot Sipkes zijn gespecialiseerd in deze techniek. Bij deze “manuele facilitatie van de Larynx” (strottenhoofdmassage of vocal massage) worden de spieren rond het strottenhoofd, nek, kaak en mondbodem gemasseerd en gestretcht.

De verhoogde spierspanning kan voor veel klachten zorgen. Het kan bijvoorbeeld de doorbloeding belemmeren en pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een “globusgevoel” (brokgevoel) ontstaan en kan het slikken moeilijker worden. Manuele larynxfacilitatie is een methode om deze spanning te doen verminderen. De behandeling kan direct al vermindering van de klachten geven, zoals een verbeterde stemkwaliteit, makkelijker slikken en verdwijning van het globusgevoel.

Locaties Logopedisch Centrum Noord