Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Spraak- en taalontwikkeling

Communiceren met je omgeving doe je vooral met je spraak en de taal die je bezit. Communiceren begint al vanaf de geboorte. Een baby luistert, kijkt en gaat brabbelen en geluidjes maken. Dit ontwikkelt zich daarna verder met gebaren, eerste woordjes en zinnetjes. In de vroege spraak-taalontwikkeling zal niet alles direct goed uitgesproken of goed benoemd worden. Een kind zal medeklinkercombinaties vereenvoudigen (bijvoorbeeld spin –> pin) of klanken vervangen die voor hem/haar moeilijk zijn (bijvoorbeeld gat -> tat). Ook kan een kind een zelfbedacht woord gebruiken om iets aan te duiden, bijvoorbeeld ‘tatu’ voor ‘ambulance’ of ‘autodokter’ voor ‘automonteur’. In de meeste gevallen zijn dit normale fases die vanzelf weer voorbij gaan en zal het kind zich uiteindelijk verstaanbaar en begrijpelijk kunnen uiten naar zijn omgeving.

Als je kind achterblijft

Wanneer een kind duidelijk achterblijft in de spraak-taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes, kan de logopedist helpen. Een kind met problemen in de taalontwikkeling kent bijvoorbeeld te weinig woorden of maakt korte, onvolledige zinnen. Een kind met problemen in de spraakontwikkeling heeft bijvoorbeeld moeite met het uitspreken van bepaalde klanken en vervangt deze klanken consequent voor een andere klank of laat ze zelfs weg. Hierdoor wordt hij/zij moeilijk verstaanbaar voor de omgeving. Ook kan het zijn dat een kind niet alles begrijpt van wat er tegen hem/haar gezegd wordt. Sommige kinderen kunnen van deze problemen behoorlijk last hebben. Kinderen durven op school niet veel te praten, of kunnen zich niet goed uiten in verschillende situaties. Dit kan invloed hebben op de algehele ontwikkeling van het kind.

Logopediebehandeling

Onze logopedisten kunnen uw kind met (één van) deze problemen helpen en ook u als ouders hierin begeleiden. Wij doen onderzoek naar waar precies het probleem ligt en hoe groot het probleem is. Op basis van het onderzoek stellen wij een behandelplan op om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Wij kunnen hierbij, indien gewenst, nauw contact houden met school of andere betrokken instanties.

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord