Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Logopedie & Downsyndroom

Logopedie draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Binnen ons team zijn enkele logopedisten gespecialiseerd in de begeleiding bij kinderen met Downsyndroom en hun ouders. Deze behandeling/begeleiding start meestal al kort na de geboorte.

Vroeghulp bij Downsyndroom

In het eerste levensjaar ligt het accent van de logopedie-behandeling op het ondersteunen bij eten en drinken (pre-verbaal) en het optimaliseren van de voorwaarden voor communicatie.
Dit betekent dat we in het eerste jaar o.a. werken aan:

• borst- of flesvoeding
• lepelvoeding
• leren kauwen
• leren drinken uit een beker
• gebitsverzorging
• oogcontact en beurtnemen
• voorlichting geven aan ouders en andere betrokkenen

Communicatie bij Downsyndroom

Na het eerste jaar ondersteunen wij bij het verder optimaliseren van de communicatie. Hierbij maken wij gebruik van de principes van ‘totale communicatie’. Dat wil zeggen dat gesproken taal ondersteund wordt door lichaamstaal, gebaren (NmG), foto’s, pictogrammen enz. (o.a. principes van de methode Söderbergh en Leespraat). Onze logopedisten houden altijd rekening met de mogelijkheden, beperkingen en de gezondheid van het kind. De begeleiding van ouders, familieleden, leerkrachten en andere betrokkenen speelt een grote rol tijdens de behandeling. De eerste jaren vinden de behandelingen in de thuissituatie plaats. U heeft hiervoor een aan-huis-verwijzing van uw (huis)arts nodig. Indien mogelijk vindt op latere leeftijd de behandeling plaats in de praktijk.

 

De begeleiding die wij bieden bij Downsyndroom is gebaseerd op de richtlijnen die hier voor zijn opgesteld door de noordelijke Werkgroep Vroegbehandeling Voeding en Communicatie (VBVC). Rimmie Panneman maakt deel uit van deze werkgroep. 

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord