Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Leesproblemen, spellingsproblemen & dyslexie

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk in onze maatschappij. De basis hiervoor wordt al gelegd met de spraak- en taalontwikkeling als kinderen heel jong zijn, nog voordat ze naar school gaan. Als uw kind achterloopt op leeftijdsgenootjes met lezen en spellen kan de logopedist onderzoek doen. Uit dit onderzoek wordt duidelijk waar wij aan kunnen werken met uw kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

• taaltherapie en auditieve oefeningen
• technieken om het lezen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld ‘begrijpend lezen’)
• spraak- taalondersteuning (bijvoorbeeld gebruik van ‘klankgebaren’)

Wanneer er een vermoeden is dat uw kind dyslexie heeft, kunnen wij een dyslexiescreening uitvoeren. De logopedist is er niet om de diagnose dyslexie te stellen, dat is het werkgebied van de orthopedagoog. Wij werken hierin samen met de school als dat raadzaam is.

Resultaat

Het resultaat dat door middel van de logopediebehandeling wordt geboekt verschilt per kind. Motivatie en de omgeving zijn hierbij van groot belang. Door individuele en consequente begeleiding is vaak binnen een half jaar al een duidelijke vooruitgang waarneembaar. Scholen kunnen logischerwijs deze begeleiding niet altijd bieden. U bent daarom bij ons aan het goede adres. Onze ervaring is dat het zelfvertrouwen van het kind hiermee ook stijgt (op school)!

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord