Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Hyperventilatie

Van een hyperventilatie-aanval kunnen mensen behoorlijk schrikken. Het gevoel dat je geen lucht meer krijgt kan voor nog meer angst zorgen. Er bestaan twee vormen van hyperventilatie; de acute en de chronische vorm. De acute vorm is bij veel mensen het meest bekend. De chronische vorm is onbekender maar komt veel vaker voor. Bij deze vorm is de ademhaling voor een langere periode versnelt. Vaak zijn mensen zich niet bewust dat ze chronisch hyperventileren.

Wat is hyperventilatie en de symptomen

Hyperventilatie betekent ‘versnelde ademhaling’. Bij hyperventilatie adem je sneller en dieper dan normaal. De ademfrequentie van een volwassen persoon is normaal gesproken 10 keer per minuut, maar iemand met hyperventilatie ademt wel meer dan 20 keer per minuut. Je ademhaling is bedoelt om zuurstof op te nemen en om CO2 uit je lichaam te verwijderen. Als je hyperventileert neem je te veel zuurstof op en verwijder je te veel CO2. Omdat de samenstelling van je bloed verandert ontstaan er klachten. Er wordt minder zuurstof vervoerd, waardoor bepaalde lichaamsdelen onvoldoende zuurstof krijgen. De symptomen verschillen per persoon. Veel voorkomende symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, flauwvallen, pijn op de borst of tintelingen rond de mond en handen.

Oorzaken hyperventilatie

Acute hyperventilatie kan veroorzaakt worden door angst- of paniekaanvallen of een te hoge inspanning. Chronische hyperventilatie wordt meestal veroorzaakt door stress, spanningen of psychische druk.

Logopedie bij hyperventilatie

Wanneer je (één van) bovengenoemde symptomen herkent en deze jou beperken in het dagelijkse leven is het goed hier actie op te ondernemen. Logopedie kan hiervoor een oplossing bieden. Logopedie richt zich op een ontspannen ademhaling en geeft handvatten hoe je bijvoorbeeld tijdens een acute aanval weer rustig kunt worden. De oefeningen die de logopedist doet zijn gericht op het bewust worden van de ‘lage buik ademhaling’ in rust en het gebruiken van deze ademhaling tijdens het spreken. Op die manier wordt een betere stemgeving gecreëerd. De therapie bouwt zich op: we beginnen op klankniveau, en gaan daarna door naar woordniveau, zinsniveau, tekstniveau en uiteindelijk naar de spontane spraak.

 

Lees in deze blog de ervaring van een studente die bij ons kwam met hyperventilatieklachten.

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord