Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het spreken en ademen onvoldoende. Iemand met dysartrie kan woorden en zinnen wél formuleren, maar deze worden onduidelijk of onverstaanbaar uitgesproken. Ook kan het ademhalen bij dysartrie bemoeilijkt worden en de stem kan anders klinken.
Dysartrie kan ontstaan door een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte of een neurologische aandoening (bijvoorbeeld Parkinson).

Logopedie bij dysartrie

Na het ontstaan van dysartrie treedt er vaak enig spontaan herstel van het spraakvermogen op. Het herstel is zelden of nooit volledig. Voor hulp bij het verbeteren van de verstaanbaarheid kunt u terecht bij een logopedist. Onze logopedist doet onderzoek naar het gevoel en het functioneren van de spieren in het gezicht. Ook wordt de stem en de verstaanbaarheid beoordeeld. Wij kijken vervolgens samen met u naar de mogelijkheden en zullen u leren hier optimaal gebruik van te maken. Dat betekent dat wij werken aan het optimaliseren van de articulatie, het ademen en de beheersing van het spreektempo en ritme. Om de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen) te bevorderen werken wij aan de mondmotoriek. Wanneer dit gewenst is kunnen wij uw directe omgeving betrekken bij de therapie. Ons streven is om de behandeling bij u thuis te laten plaats vinden. U heeft hiervoor een aan-huis-verwijzing van uw (huis)arts nodig.

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord