Week van de Afasie

Van 7 t/m 14 oktober is het de Week van de Afasie. Met dit jaar als thema: ‘Nederland Afasievriendelijk? Iedereen doet mee!’.
Het is een week om stil te staan en aandacht te vragen voor mensen met afasie.
Afasie is een taalstoornis, dat ontstaat ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte. Afasie geeft moeilijkheden in het spreken, lezen, luisteren en lezen. Dit zorgt voor problemen in het dagelijks leven.

Samen kunnen we afasievriendelijk communiceren:
– Heb geduld,
– Spreek rustig en in korte zinnen,
– Controleer of degene met afasie u heeft begrepen.

Meer weten over afasie, afasievriendelijk communiceren of heeft u vragen?  Kijk dan op onze website of neem contact met ons op!