Loes Venema

Elf jaar geleden ben ik afgestudeerd als logopedist. Daarna werkte ik negen jaar in een vrije vestiging in Amsterdam en Haarlem. Daar heb ik me gespecialiseerd in lezen, spelling en stotteren. Verder heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met meertalige kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Wat ik het belangrijkste in de behandeling vind, […]

Loes van der Meulen

Mijn naam is Loes en ik ben sinds juni 2022 afgestudeerd als logopedist. Wat ik het leukste vind aan het werken als logopedist is de samenwerking met de cliënt; zowel met jonge als oudere cliënten. Het kunnen bieden van handvaten om elke vorm van communicatie te ondersteunen en/of te verbeteren, geeft mij een hoop energie. Wat […]

Janine Hoiting

In 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn studie heb ik werkervaring opgedaan binnen een logopediepraktijk en binnen het speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een TOS en bijkomende problematieken. Ik vind het belangrijk dat de kinderen die ik […]

Peter Sipkes

Als praktijkhouder ben ik betrokken bij de organisatie voor de lange termijn. Ik vind het belangrijk dat onze logopedisten goed geschoold zijn en met compassie omgaan met mensen. Maar ook dat zij aandacht hebben voor de persoon achter de klacht. Ik kom uit het (speciaal) basisonderwijs waar ik ook directietaken heb uitgevoerd. Daar was ik […]

Annelot Sipkes

Als allround logopedist en praktijkcoördinator is mijn werk heel divers. Tijd nemen voor onze cliënten vind ik erg belangrijk. Tijdens de behandeling, maar ook wanneer mensen met onze praktijk bellen. Als mensen bellen, nemen wij samen de hulpvraag door en soms kan ik direct al tips en adviezen geven, waarmee mensen aan de slag kunnen. […]

Eline Salomons

Na het afronden van mijn opleidingen tot logopedist en klinisch linguïst ben ik aan de slag gegaan in een logopediepraktijk. Hier behandelde ik cliënten met verschillende logopedische problemen. In de periode daarna heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) op specifieke groepen voor kinderen met een TOS. Op […]

Rimmie Panneman

Trring, de telefoon gaat. Een moeder meldt zich en zegt dat ze door de arts is doorverwezen, omdat haar kind van 2 jaar nog niet kan kauwen en zich regelmatig verslikt in het eten. Tja, en moet je dan de logopedist bellen? Logopedie is toch voor het praten? Maar ik leg haar uit dat alles […]

Paulien Meems

Sinds juni 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Door mijn stages en werkervaring binnen de neurorevalidatie en het speciaal onderwijs liggen mijn interesses voor het behandelen van logopedische problemen breed. Logopedie spreekt mij aan omdat je veel contact hebt met ouders en/of andere disciplines en je gezamenlijk werkt aan de […]

Molin Rijnberg

Als logopedist heb ik ervaring met de doelgroep dove en meervoudig beperkte kinderen. Hier ligt mijn hart. Eén van de verdiepingscursussen die ik dan ook heb gevolgd is Logopedie en Downsyndroom. Maar ook voor andere logopedische problemen ben ik inzetbaar; ik behandel jong en oud. Wanneer het de therapie ten goede komt vind ik samenwerking […]

Gerlin Koops-Smelt

Als logopedist heb ik veel ervaring in het werken met kinderen met een meervoudige beperking, zoals autisme, downsyndroom en andere syndromen. Mijn hart ligt dan ook bij het werken met deze ‘bijzondere doelgroepen’. Ik heb cursussen gevolgd om deze doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zoals de cursus Logopedie bij Downsyndroom. Daarnaast heb ik […]