Wanneer u bij ons een behandeling start, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. We gaan ervan uit dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden, wanneer u naar uw eerste afspraak gaat. Lees deze algemene voorwaarden daarom goed door.

Vergoeding

Logopedische zorg valt onder de basiszorg van de zorgverzekeraars. Logopedisch Centrum Noord declareert uw behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Dit betekent dat u geen rekening van ons krijgt. Als u 18 jaar of ouder bent, vallen de kosten van logopedie onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Als u wisselt van zorgverzekeraar, bent u zelf verantwoordelijk om dit aan Logopedisch Centrum Noord te laten weten zodat de vergoeding goed geregeld kan worden

Persoonsgegevens

Uw logopedist heeft een geheimhoudingsplicht. Uw persoonlijke informatie wordt alleen met uw toestemming met anderen gedeeld, tenzij er een wettelijke reden is om hiervan af te wijken. Als u door een arts bent doorverwezen, wordt het contact door ons met deze verwijzer als vanzelfsprekend beschouwd. Wij sturen dan automatisch een verslag van uw behandeling naar de arts die u heeft doorverwezen. Als de verwijzer niet uw huisarts is, wordt er ook een kopie van het verslag naar uw eigen huisarts gestuurd.

Om goede logopedische zorg te kunnen verlenen, verwerken wij persoonsgegevens van cliënten. In onze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens (link naar privacyverklaring). Cliënten die ingeschreven zijn bij Logopedisch Centrum Noord ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief van onze praktijk.

Annulering afspraken (conform beroepsvereniging)

Kunt u niet naar de gemaakte afspraak komen? Laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons weten. Voor het annuleren of het verzetten van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken via 050 – 541 91 00. U kunt ook rechtstreeks bellen met uw eigen logopedist. Buiten openingstijden, in het weekend en wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u uw annulering inspreken op onze voicemail of melden per e-mail (info@logopedischcentrum.nl). Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en moeten wij bij u in rekening brengen. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak is 38 euro.