Dag van de logopedie 6 maart: de meerwaarde van samenwerken

Het thema van de dag van de logopedie is dit jaar samenwerken met andere professionals en naasten. Dat is iets wat wij graag doen. Het helpt om tijdens een behandeling korte lijntjes te hebben met andere zorgverleners en betrokkenen. Marieke vertelt over hoe zij samenwerkt met Melanie Dilling, een orofaciaal fysiotherapeut.

“Er zijn best veel overeenkomsten tussen logopedie en de orofaciaal therapie. Beide werken we veel in het hoofd-halsgebied. Denk hierbij aan cliënten met kaak- en keelpijn, een globusgevoel of cliënten die moeite hebben met kauwen en slikken. Toch zijn er ook een aantal verschillen. Het kan daarom zinvol zijn om te overleggen of om een cliënt naar elkaar door te verwijzen.”

Ondersteunen en aanvullen
Samen hebben we verkend waar nou precies de raakvlakken liggen en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en/of aanvullen binnen onze behandelingen. Zo is een orofaciaal fysiotherapeut echt gespecialiseerd in mond-, kaak- en aangezichtsproblematiek. Logopedie richt zich met name op problemen bij de communicatie en het slikken, de adem en stem.”

Optimale zorg
Twee weken geleden heb ik Melanie gevraagd om tips bij een cliënt met een kaak die vaak op slot zat. Zij heeft daar veel meer ervaring mee dan ik. Andersom heeft zij wel eens adviezen gevraagd over stemklachten en de ademsteun. Door samen te werken en doordat we goed van elkaar weten waar ieders expertise ligt, kunnen we de cliënt optimale zorg bieden.”