Dag van de Logopedie in teken van e-health

Dit jaar staat de dag van de logopedie, zaterdag 6 maart, in het teken van e-health. E-health wordt steeds vaker toegepast in de zorg. Ook bij Logopedisch Centrum Noord. De meest bekende vorm is telelogopedie. De logopedische behandelingen worden dan via beeldbellen gegeven. Een uitkomst tijdens de coronacrisis. Maar volgens logopedist Marissa Vrieze is dat niet het enige voordeel.

Nieuwe mogelijkheden
Telelogopedie biedt nieuwe mogelijkheden. “We hebben het bijvoorbeeld een tijdje heel druk gehad en moesten mensen op een wachtlijst plaatsen. Soms had een logopedist nog wel ruimte op een dag voor een behandeling, maar was een fysieke afspraak door de reistijd tussen locaties niet mogelijk. In overleg met de cliënt kon de behandeling toch starten, maar dan via telelogopedie.”

Direct helpen
Ter illustratie vertelt Marissa over de casus van een jongeman van 26 jaar. Ook hij startte zijn behandeling via telelogopedie. “Hij had problemen met de articulatie. Dit zorgde steeds vaker voor vervelende situaties tijdens zijn stage en werk. Voor hem was het erg fijn dat hij direct kon starten met de behandeling. Eigenlijk waren we samen heel fanatiek aan het oefenen tijdens het beeldbellen en hij kon het direct toepassen in zijn werk. Dat werkte heel goed voor hem. Voor ons is het ook fijn dat we iemand direct kunnen helpen.”

Beeldbellen
Feit blijft natuurlijk dat telelogopedie uitkomst biedt wanneer een behandeling door de coronamaatregelen niet door kan gaan. “Eerder dachten we daar nooit over na. Als ik of het kind verkouden was, ging de afspraak gewoon door. Nu kan dit niet en kiezen we voor beeldbellen. Sinds corona is het online overleg niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hierdoor zijn we er ook aan gewend dat je elkaar op beeld ziet. Dat maakt de stap naar telelogopedie ook makkelijker.”

Veranderende rol
Bij de toepassing van telelogopedie bij kinderen ziet Marissa haar rol veranderen in een coachende rol. De verantwoordelijkheid ligt meer bij de ouders; hun rol wordt groter. Ouders zijn meer betrokken en gedreven om samen met hun kind te oefenen. Marissa vindt dit een positieve ontwikkeling. “Het past goed bij wat wij als logopediepraktijk belangrijk vinden. Ons doel is dat mensen beter kunnen participeren in de maatschappij.”