Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Spraakafzien bij doofheid en slechthorendheid

Bij doofheid en en slechthorendheid staat de communicatie onder druk; dit kan een behoorlijke impact hebben op het gevoel van welbevinden. Wij vinden het belangrijk om mensen in deze situatie te ondersteunen met logopedie zodat het zelfvertrouwen en welbevinden toenemen.

Spraakafzien

Onze logopedisten bieden behandelingen aan in het spraakafzien. Spraakafzien houdt in: zien met je ogen wat de goedhorende hoort met zijn oren. Vroeger werd dit ook wel liplezen genoemd.
Spraakafzien is, net als bijvoorbeeld een hoortoestel, slechts een hulpmiddel om tot beter spraakverstaan te komen. Het kan geen volledige vervanging zijn van het horen. Wel kan het ertoe bijdragen dat u zo goed mogelijk sociaal blijft functioneren.

Jonge kinderen met doofheid of slechthorendheid

Bij jongere kinderen met doofheid of slechthorendheid bieden wij spraak- taaltherapie. Op deze manier ondersteunen wij de communicatieve ontwikkeling zo goed mogelijk.

Locaties Logopedisch Centrum Noord