Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 9.2

Sensorische Informatieverwerking (SI)

Ruiken, proeven, horen, zien, voelen…..We krijgen de hele dag door prikkels binnen via onze zintuigen. Al die zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Deze prikkelverwerking wordt ook wel ‘sensorische informatieverwerking’ (SI) genoemd. Rimmie Panneman (preverbaal logopedist) is officieel geregistreerd SI-therapeut.

Prikkels komen sterker binnen of juist minder sterk en als gevolg daarvan reageert een kind anders op zijn omgeving. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, maar ook de manier waarop de buitenwereld op het kind zal reageren.

Therapie

Rimmie Panneman: “Als SI-therapeut breng ik eerst in kaart wat er precies aan de hand is. Dat gebeurt aan de hand van vragenlijsten, observaties en gesprekken met ouders en/of kind. Zo nodig kunnen ook andere hulpverleners hierbij betrokken worden. In de therapie maak ik veel gebruik van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. Ik onderzoek op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden. Er kan samen met ouders en kind gekeken worden welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)’ voor het kind zinvol is, zodat hij of zij ook thuis kan profiteren van een andere benadering. Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten, en kan zo ook laten zien wat het wél kan.”


Naast de directe behandeling is er veel aandacht voor het informeren en adviseren van ouders en andere betrokkenen. Belangrijk is om hen handreikingen te geven voor een juiste benadering van hun kind, zodat hij/zij beter kan functioneren in het dagelijks leven.

 

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord