Eline Salomons

Na het afronden van mijn opleidingen tot logopedist en klinisch linguïst ben ik aan de slag gegaan in een logopediepraktijk. Hier behandelde ik cliënten met verschillende logopedische problemen. In de periode daarna heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) op specifieke groepen voor kinderen met een TOS. Op dit moment combineer ik het werken bij Logopedisch Centrum Noord met een baan als logopedist op groepen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een TOS. Deze combinatie maakt het werk voor mij leuk en uitdagend.