Stotteren bij kinderen

Stotteren bij kinderen

Stotteren bij kinderen ontstaat meestal tussen het tweede en vijfde levensjaar. Veel kinderen maken in die tijd een explosieve groei van de taal door. Zij moeten wel eens zoeken naar woorden en zinsvormen en gaan dan herhalen: ”….en toen, toen, toen eh toen…”. Dit noemen we normale niet-vloeiendheid. In de meeste gevallen gaat deze vorm van stotteren binnen een half jaar vanzelf weer over. Bij sommige kinderen houdt het stotteren langer dan een half jaar aan, of begint het pas wanneer zij wat ouder zijn. Sommige kinderen schamen zich ervoor en durven hierdoor bijvoorbeeld minder te zeggen. Het is belangrijk dat u dan contact opneemt met een logopedist. Wij kunnen dan beoordelen of een stotterbehandeling, of het monitoren van het stotteren, gewenst is.

De behandeling

Binnen ons team is Annelot Sipkes geregistreerd stotterspecialist. Zij heeft hiervoor verschillende opleidingen afgerond, waaronder ‘DCM’ en ‘Lidcombe’. Omdat het stotteren bij elk kind anders is, stemt zij de therapie af op wat het kind nodig heeft. Dit gaat altijd in goed overleg met u als ouder(s). Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind om (weer) vloeiend te spreken of zo goed mogelijk om te gaan met het stotteren.