Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Dag van de Logopedie: Ondersteunende Communicatie

dinsdag 6 maart 2018

Vandaag, op 6 maart, is de Europese Dag van de Logopedie. Het thema van dit jaar is ‘Ondersteunende Communicatie’. Als je niet of nauwelijks kunt spreken betekent het niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken hebben behoefte aan communiceren. Door andere communicatiemiddelen en -vormen te gebruiken kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Ook binnen het LCN werken onze logopedisten met ondersteunende communicatie.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er gebruik wordt gemaakt van lichaamstaal, gebarentaal (“Nederlands ondersteund met Gebaren”) of van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een pictobord en fotoklappers. Binnen ons team zijn enkele logopedisten gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met Downsyndroom. Wanneer zij vanaf het eerste jaar de kinderen helpen bij het optimaliseren van de communicatie spelen bovenstaande vormen van ondersteunende communicatie een grote rol. Zo kan een kind dat nauwelijks verstaanbaar spreekt zich tóch uiten door gebruik te maken van ondersteunende gebaren. De begeleiding van ouders, familieleden, leerkrachten en verdere betrokkenen speelt een grote rol tijdens de behandeling.

Ook zetten onze logopedisten ondersteunende communicatie in tijdens de behandeling bij mensen met afasie. Collega Lisette: “Door afasie verandert de manier waarop iemand dingen begrijpt of zich uit. Door optimaal gebruik te maken van communicatievormen die nog wél mogelijk zijn kan de omgeving toch met iemand met afasie communiceren. Het kan zijn dat deze persoon de woorden wel kent, maar niet uit weet te spreken. Dan is bijvoorbeeld een aanwijskaart een goede oplossing. Hierbij wijst de persoon in kwestie de afbeelding aan en kan hij/zij het verhaal toch duidelijk maken.‘’

Bovenstaande voorbeelden laten de waarde zien die ‘Ondersteunde Communicatie’ (OC) kan hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. “OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn,” verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen en 300.000 volwassenen problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet (meer) mogelijk is. Met ‘Ondersteunde Communicatie’ kom je tegemoet aan deze behoefte.”

Locaties Logopedisch Centrum Noord